Ứng dụng học 450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô trên điện thoại

Ứng dụng học 450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô trên điện thoại

450-cau-hoi-b2-tren-dien-thoại-adroid

Dành cho máy android , học viên tải ứng dụng tại đây : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonnguyen.sathach

Dành cho máy iOS , học viên tải ứng dụng tại đây : https://itunes.apple.com/us/app/450-cau-ly-thuyet-sat-hach/id649488844?mt=8

Dành cho máy Window phone 8 : đang phát triển

Lưu ý : Học viên đăng ký học tại trung tâm sẽ được phát tài liệu , trợ giúp cài đặt phần mềm trên máy tính và trên điện thoại

Ứng dụng học 450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô trên điện thoại
Đánh giá